Z nášho CURRICULUM VITAE

V septembri roku 1991 bola v Zlíne založená prvá spoločnosť s názvom CLIENT. Špecializovala sa na výpočtovú techniku a vývoj aplikačných softvérových systémov pre automobilový priemysel. Naše služby sme ponúkali obchodným zastúpeniam výrobcov rôznych značiek automobilov, pričom najväčší záujem prejavili obchodné značky ŠKODA a VW. Pôsobili sme v regióne Moravy a Čiech.

Na Slovensku sme zahájili činnosť v roku 1994. Považujeme sa za československú spoločnosť, preto sme zvolili názov CLIENT Zlín, s.r.o.. Dlhodobo dodávame softvérové riešenia pre obchodné zastúpenia značiek SEAT, ŠKODA a FIAT. Okrem dealerských systémov sme vyvinuli tiež sériu importérskych systémov, napríklad automatický systém vyskladnenia centrálneho skladu náhradných dielov alebo centrálny systém zberu a distribúcie dát - data warehouse.

Naše projekty a pracovné aktivity presahujú oblasť autopriemyslu. Sme tvorcami taktiež výrobno - obchodných systémov. Od roku 2007 vyvíjame a administrujeme špeciálny prevádzkový systém pre očné optiky CLIENT Optosystém.

Súčasťou každodennej práce našich špecialistov sú aj dodávky počítačových zostáv, sieťových komponentov, serverov, či inštalácie operačných systémov, nastavenia komunikácií a neodmysliteľne správa sietí. Za zmienku stojí vybudovanie IT infraštruktúry školiaceho strediska ŠKODA, SEAT spojeného s hotelovou časťou v priestoroch spoločnosti MOTOJAS Nitra. Jedná sa o komplex 6 učební - každá s kapacitou 35 osôb, vyučovaciu plochu s automobilmi, prednáškovú sálu pre 100 osôb, 70 hotelových izieb a apartmány, recepciu, reštauráciu a bowling.

Poskytujeme taktiež personálne a vzdelávacie služby. Oblasť ľudských zdrojov vnímajú odborníci našej spoločnosti ako mimoriadne živý, dynamický priestor pre realizáciu zaujímavých projektov.

Trendy našej spoločnosti

Trvale sa koncentrujeme na zvládnutie a implementáciu najlepších cenovo dostupných informačných technológií. Zabezpečujeme čo najefektívnejšie využitie nami vyvinutých aplikačných softvérových systémov v každodennej práci našich klientov.

Usilujeme sa maximálne vychádzať v ústrety klientom, ktorí za svoju kľúčovú konkurenčnú výhodu považujú technickú, technologickú a znalostnú vyspelosť.

Okrem pokroku vo vede a technike chceme prispievať aj k osobnému rozvoju účastníkov našich vzdelávacích programov či zveľaďovaniu ľudského potenciálu firiem, ktorým poskytujeme personálne služby a poradenstvo. Nositeľmi pokroku sú správni ľudia na správnych miestach.

Na stránkach www.clientzlin.sk môžete získať prehľad o našich schopnostiach, technickej a odbornej vyspelosti. Prezentujeme tu výhradne produkty našej československej spoločnosti.

Ako majiteľ spoločnosti CLIENT Zlín Vám ďakujem za návštevu našej internetovej stránky.