CLIENT ZLÍN, s.r.o. - PERSONÁLNA A VZDELÁVACIA SPOLOČNOSŤ

Držiteľ povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu číslo: AA/2008/58366/17183/OISS, vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.

Profil

CLIENT ZLÍN, s.r.o. tvorí zohratý tím odborníkov. Našim klientom (spoločnostiam i jednotlivcom) poskytujeme personálne služby a vzdelávacie programy na vysokej profesionálnej úrovni. Vyznačujeme sa odbornosťou a rovnako nadšením zdolávať výzvy, na ktoré je oblasť ľudských zdrojov mimoriadne bohatá. Naše know-how a pracovné postupy vychádzajú z relevantných a praxou preverených poznatkov z oblasti psychológie, manažmentu, sociológie či andragogiky. Pohotovo a kreatívne reagujeme na potreby našich klientov. Udržiavame si prehľad o vývoji trhu práce. Zaujíma nás dynamika dopytu a ponuky pracovných pozícií na Slovensku i v ostatných krajinách Európskej únie.

Vysoko si ceníme dlhodobú a korektnú spoluprácu, preto kladieme pri práci dôraz na:

- presné pochopenie potrieb klienta a rovnako kandidáta/kandidátky (čiže uchádzača/uchádzačky o pracovnú pozíciu);
- dôsledné zachovávanie dôvernosti informácií o klientovi a kandidátovi/kandidátke;
- objektivitu, sprostredkovanie informácií klientovi a kandidátovi/kandidátke bez skresľovania a zavádzania;
- nadštandardnú kvalitu komunikácie a vzťahu s klientom a kandidátom/kandidátkou.