IMPORTÉR SQL

Tento SW systém vychádza z požiadavkov importu automobilov. Základnou požiadavkou je zdieľať dáta jednotlivých obchodných partnerov importu a na základe týchto dát tvoriť marketingovú stratégiu a dokonca pomocou nástrojov SW systému ovplyvňovať informácie pre obchodné aktivity partnerov importu.

Priložená schéma popisuje jednotlivé hrubé väzby medzi subsystémami a ukazuje možnosti funkcionalít, ktoré systém ponúka. Systém vychádza z databáz obchodných systémov, neoddeliteľnou zložkou je komunikácia, ktorú tiež zabezpečujeme. Výsledná databanka importu je poskytovateľom všetkých informácií, ktoré potrebujete. V prípade záujmu Vám radi predvedieme systémy v našom školiacom stredisku, kde okamžite vyriešime všetky otázky a objasníme do najmenších detailov všetky funkcionality.

Schémy:

- popis importérskeho systému - schéma
- komunikácia dealer - importér - schéma