1. ÚVOD

Požičovňa automobilov je aplikácia pre zaistenie kompletnej agendy spojenej s požičovňou vozidiel, t.j. evidencia vozidiel, zákazníkov a prepojenie na účtovníctvo.

Hore


2. SPUSTENIE APLIKÁCIE POŽIČOVŇA AUTOMOBILOV

Aplikácia Požičovňa automobilov spustíte priamo zo vstupnej obrazovky tlačítkom Požičovňa automobilov alebo voľbou z menu Súbor/Aplikácia/Požičovňa automobilov. Takto sa dostanete k základnému oknu Požičovne automobilov.
obrázok 1

Hore


3. POPIS ZÁKLADNÉHO OKNA APLIKÁCIE

Pod titulkovým pruhom sa nachádzajú tlačítka pre manipuláciu so zákazkou.
obrázok 2

Nová zákazka – založenie novej zákazky na požičanie vozidla
Úprava zákazky – úprava už existujúcej zákazky
Uzavrieť zákazku – uzatvorenie zákazky
Zatvoriť – ukončenie aplikácie Požičovňa automobilov
V ľavej hornej časti sa nachádzajú operácie:
obrázok 3

Pod časťou operácie sa nachádza sekcia Data a Hľadanie:
obrázok 4

Data slúžia na nastavenie zobrazeného prehľadu v browsry. Podľa zvoleného tlačítka sa budú v browsry zobrazovať jednotlivé data.
Hľadanie podľa zvolených kritérií
Kontakty - tlačítko otvorí rovnomennú aplikáciu
Zákazníci - tlačítko otvorí rovnomennú aplikáciu

Hlavnú časť základného okna aplikácie Požičovňa automobilov tvorí browser s vybranými dátami.
obrázok 5

V hornej časti browsru sa nachádza lišta s nástrojmi.
obrázok 6

Tlač – postup pre tlačenie dokumentov je nasledovný: prejdite na zákazku, ktorú chcete tlačiť a stlačte voľbu Tlač. Zobrazí sa okno s voľbou pre tlač.
obrázok 7

Vyberiete si tlačovú zostavu a potvrdíte voľbu tlačítkom Ďalší. Zobrazí sa vám pohľad na dokument pred tlačou a následne ho môžete vytlačiť
obrázok 8

Pohľady – slúžia na vyfiltrovanie dokladov podľa určitých kritérií.

Manažér stĺpčekov – každý užívateľ si môže nadefinovať vlastné poradie a množstvo stĺpčekov v jednotlivých browsroch. Stlačte tlačítko Manažér stĺpčekov a zobrazí sa Vám nová tabuľka pre výber stĺpčekov. Tabuľka je rozdelené na dve menšie okná Použiteľné a Vybrané. Položky vyberáme tlačítkom > a < alebo dvojklikom na požadovanú položku. Ak chcete použiť všetky položky stlačte tlačítko << a ak chcete vrátiť všetky položky naspäť, stlačte tlačítko >>. Po výbere položiek potvrďte výber tlačítkom OK.
obrázok 9

Obnova – obnovenie nastavenia (znovu pripojenie sa k serveru)
Farby – tu si môžete farebne odlíšiť jednotlivé zákazky, napríklad podľa toho či sú uzatvorené alebo otvorené. Stlačte tlačítko Farby a otvorí sa okno pre voľbu a nastavenie farieb.
obrázok 10

Odomknutie – ak je niektorý záznam uzamknutý, kliknutím na tlačítko odomknúť ho odblokujete
Export do Excelu – všetky data z browsru sa dajú exportovať do Excelu. Stlačte tlačítko Export do Excelu a zvoľte si miesto v PC, kde chcete exportované údaje uložiť.
obrázok 11

Všetky tieto úpravy sa dajú vykonávať vo všetkých operáciách Infosystému.
Hore


4. ZÁKAZKY

Po kliknutí do označovacieho poľa vedľa položky Zákazky sa Vám v browsry zobrazia všetky zákazky.
Najväčšiu časť okna tvorí prehľad zákaziek. V ľavej časti okna sa nachádza časť Data, kde si môžete zvoliť data, ktoré chcete mať práve zobrazené v browsry.
Pod browsrom sa nachádzajú tlačítka pre ďalšiu prácu zo zákazkami.
obrázok 12

Hore


4.1 VYTVORENIE NOVEJ ZÁKAZKY

Po kliknutí na tlačítko Nová, ktoré sa nachádza pod browsrom sa Vám otvorí nové okno, pre zadanie Zákazky.
obrázok 13

Hore


4.1.1 INFORMÁCIE ZÁKAZNÍKOVI

Tu vyplníte iniciály o zákazníkovi ktorému idete požičiavať automobil.
Kliknutím na tlačítko sa Vám otvorí okno so všetkými zákazníkmi a tu si vyberiete konkrétneho zákazníka. Po stlačení tlačítka OK sa automaticky dotiahnu požadované údaje do zákazky
obrázok 14

Hore


4.1.2 INFORMÁCIE O VOZIDLE

Tu vyplníme údaje o vozidle ktoré ideme požičiavať. Kliknutím na tlačítko sa Vám otvorí okno so všetkými voľnými vozidlami a tu si vyberiete konkrétne vozidlo. Po stlačení tlačítka OK sa automaticky doplnia požadované údaje do zákazky.
obrázok 15

V tomto okne pre výber vozidla sa na ľavej strane nachádzajú prepínacie tlačítka pre výber automobilov.
obrázok 16

Voľné – zobrazia sa všetky voľné automobily, ktoré môžete okamžite požičať
Požičané – zobrazia sa všetky zapožičané vozidlá
Všetky – zobrazia sa všetky zapožičané i voľné vozidlá

Pod sekciou pre výber vozidla sa nachádza časť na Vyhľadávanie.
obrázok 17

Tu môžete vyhľadať požadované vozidlá pomocou rôznych kritérií (EČV, Model, VIN). Do textu zadáte požadovaný text a stlačíte tlačítko Hľadať. V dolnej časti sa nachádza panel s ďalšími voľbami pre prácu s autami.
obrázok 18

Nové – po stlačení tlačítka Nové sa otvorí okno do ktorého zapíšete nové auto, ktoré chcete vložiť do evidencie voľných automobilov. Po zapísaní všetkých potrebných údajov, stlačte tlačítko Uložiť a automobil sa uloží medzi voľné vozidlá.
obrázok 19

Úprava – toto tlačítko slúži na editáciu záznamu. Prejdite na záznam, ktorý chcete upravovať a stlačte tlačítko Upraviť. Otvorí sa Vám okno zo záznamom a v ňom môžete editovať údaje. Editáciu ukončíte tlačítkom Uložiť. obrázok 20

Nové hlásenie – slúži k zápisu nejakej informácie napríklad, že vozidlo je dlhodobo zapožičané a v priebehu zapožičania je pravdepodobné, že bude dosiahnutý limit pre výmenu oleja.
Úprava hlásenia – slúžia k ďalšej úprave hlásenia.
Mazanie hlásenia – slúži k zmazaniu hlásenia.

Hore


4.1.3 PODMIENKY ZMLUVY

Tu sú zadefinované všetky podmienky zmluvy. Uvádza sa dátum od kedy do kedy bude vozidlo zapožičané, denné platby, kde sa uvádza cena za 1 deň alebo za kilometer. Ak je automobil zapožičaný dlhšiu dobu, zadáva sa mesačná platba. Môžete zadefinovať limit kilometrov, ktoré má zákazník v cene a cenu za každý prejazdený kilometer nad povolený limit. Môžete tu zadať ku ktorému dňu v mesiaci sa bude vystavovať faktúra.
obrázok 21

Po zadaní všetkých potrebných údajov uložíte zákazku stlačením tlačítka Uložiť.

Hore


5. FAKTÚRY

Po kliknutí do označovacieho poľa vedľa položky Faktúry sa Vám v browsry zobrazia všetky faktúry.
Najväčšiu časť okna tvorí prehľad faktúr. V ľavej časti okna sa nachádza časť Data, kde si môžete zvoliť data, ktoré chcete mať práve zobrazené v browsry.
obrázok 22

Pod browsrom sa nachádzajú tlačítka pre ďalšiu prácu z faktúrami.

Hore


5.1 VYTVORENIE NOVEJ FAKTÚRY

Po kliknutí na tlačítko Nová, ktoré sa nachádza pod browsrom sa Vám otvorí nové okno pre zápis novej faktúry.
obrázok 23

Hore


5.1.1 INFORMÁCIE O ZÁKAZKE

Po stlačení tlačítka sa Vám otvorí nové okno zo všetkými zákazkami. Tu si vyberiete zákazku, na ktorú chcete vytvoriť faktúru. Výber potvrdíte tlačítkom OK. Do faktúry sa Vám automaticky doplnia všetky údaje zo zákazky.
obrázok 24

I tu máte možnosť si vybrať data ktoré chcete mať zobrazené v browsry. Výber uskutočníte pomocou tlačítiek na ľavej strane okna. Po kliknutí na požadované políčko sa vám zobrazia v browsry vybrané data.
obrázok 25

Hore


5.1.2 INFORMÁCIE O VOZIDLE

Všetky potrebné údaje o vozidle sa Vám automaticky doplnia spolu s údajmi o zákazke.

Hore


5.1.3 ZÁHLAVIE FAKTÚRY

Dátum splatnosti a Dátum zdaniteľného plnenia sú automaticky doplnené. Tieto dátumy môžete zmeniť pomocou tlačítka kedy môžete dátum vybrať myšou v kalendári alebo zapísať nový dátum z klávesnice.

Forma úhrady – doplníte akou formou bude faktúra uhradená.

Položky Text pred 1, Text pred 2 a Text pred 3 – slúžia k zapísaniu textu, ktorý sa zobrazí v záhlaví faktúry.

4)Údaje k fakturácií
Od - Do - tieto dátumy sa doplnia automaticky ale môžete ich zmeniť pomocou tlačítka a z kalendára myšou vyberte nový dátum.
Konečný stav km – doplňte konečný stav km pri vrátení vozidla
Palivo k fakturácií – doplňte množstvo paliva, ktoré budete fakturovať
Zľava – zadajte zľavu ak bude poskytnutá

5) Zápätie faktúry – tu doplníte do Textu po1, Text po 2, Text po3, text, ktorý sa zobrazí v zápätí faktúry.
Faktúru uložíte stlačením tlačítka Uložiť.

Hore


6. AUTÁ

Tlačítko Autá slúži na prehľad automobilov. Po kliknutí na toto tlačítko dôjde k zobrazeniu prehľadu vozidiel. Hlavnú časť okna tvorí prehľad Áut, v ktorom sa zobrazujú záznamy podľa toho, v ktorých datach sa nachádzate.
obrázok 26

Pod titulkovým pruhom sa nachádza lišta s tlačítkami:
obrázok 27

Nová zákazka – založenie novej zákazky
Úprava zákazky – úprava už existujúcej zákazky
Uzavrieť zákazku – uzatvorenie zákazky
Zatvoriť – ukončenie aplikácie Požičovňa automobilov
V ľavej časti sa nachádza sekcia Data, ktoré slúžia pre nastavenie zobrazeného prehľadu v browsry. Podľa zvoleného tlačítka sa budú v browsry Autá zobrazovať jednotlivé záznamy – vozidlá voľné pre zapožičanie, požičané autá alebo všetky autá.
obrázok 28

Pod sekciou určenou k zobrazeniu vozidiel sa nachádza časť určená pre Hľadanie podľa zvoleného kritéria.
obrázok 29

Pod browsrom sa nachádzajú tlačítka pre ďalšiu prácu s autami.
obrázok 30

Hore


6.1 ZALOŽENIE NOVEJ KARTY VOZIDLA

Po kliknutí na tlačítko Nová, ktoré sa nachádza pod browsrom sa Vám otvorí nové okno pre zápis nového vozidla. Na karte vozidla zapíšte informácie o vozidle do jednotlivých polí. Vyplniť musíte položky EČV, Výrobca, Model, Farba, Rok výroby a Stav tachometra. K vyplneniu použite tlačítka a . Ostatné položky sú nepovinné.
obrázok 31

Zaškrtávacie pole Zobraziť slúži k deaktivácií vozidla. Pokiaľ zrušíte zaškrtnutie, nebude sa už toto auto v browsry zobrazovať. Toto sa využíva k tomu aby sa Vám nezobrazovali vozidlá, ktoré ste napríklad predali alebo, ktoré už v systéme Požičovňa automobilov nepoužívate.
Po kliknutí na tlačítko Uložiť sa zobrazí okno pre výber skupiny dokladov. Tu vyberte skupinu dokladov a kartu uložte kliknutím na tlačítko Ďalší.
obrázok 32

Hore


6.1.1 ÚPRAVA KARTY VOZIDLA

Tlačítko Úprava slúži k úprave karty vozidla. Najskôr však musíte vybrať v browsry Autá záznam s vozidlom, v ktorom chcete urobiť zmenu. Okno pre úpravu vozidla otvoríte aj kliknutím v browsry Autá na záznam s vozidlom v ktorom chcete editovať kartu vozidla. Editáciu ukončite tlačítkom Uložiť.
obrázok 33

Hore


6.2 NOVÉ HLÁSENIE

Po kliknutí na tlačítko Nové hlásenie, ktoré sa nachádza pod browsrom sa Vám otvorí nové okno pre zápis nového hlásenia. Najskôr však musíte vybrať v browsry Autá záznam s vozidlom, v ktorom chcete zapísať hlásenie.
obrázok 33

Po zápise hlásenie uložíte pomocou tlačítka Uložiť.

Hore