SERVIS

V knihách VF/PD je už vidieť VF a PD za všetky skupiny SZ
obrázok 1

V servise je pridaná možnosť dokladu – voľná VF - bez DPH
obrázok 2

Všetky VF musia mať zadaného odberateľa – doťahuje poznámku a zľavu z karty zákazníka.

Ak má aj PD odberateľa, taktiež sa doťahuje poznámka a zľava.

V systéme sú natiahnuté polia MODEL a MOTOR na 15 znakov
obrázok 3 obrázok 4

UD-Servis

Ak je vo fakturačných podmienkach zadaný dátum splatnosti a dodania služby tak má vyššiu prioritu ako v účto nastaveniach a prenesie sa do účtovnej dávky.
obrázok 5 obrázok 6

Pribudla informácia či bola a kedy bola UD exportovaná (vpravo Návrat na menu)
obrázok 7

Hore


MTZ

Pribudla možnosť zadávať výdaj a voľné VF (nie PD) bez DPH – následne sú prerobené UD
obrázok 8 obrázok 9

Do príjemky je možné vpisovať Poznámku. Editovať je ju možné, keď je príjemka rozpracovaná.
obrázok 9

Storno výdaja – pribudla informácia o stornovanom doklade (v pravo Návrat na menu) a možnosť editácie poznámky.
obrázok 10

Pri rušení skladovej karty je doplnená kontrola, či v príjemkách alebo výdajkách existuje doklad, ktorý obsahuje danú skladovú kartu a ešte neprišiel uzávierkou. Ak áno, nedovolí ju zrušiť a zobrazí sa upozornenie: „Materiál zo skladovej karty sa nachádza na výdajke alebo príjemke. Nemožno vymazať skladovú kartu.“
obrázok 11

Všetky VF musia mať zadaného odberateľa – doťahuje sa poznámka a zľava z karty zákazníka. Ak má aj PD odberateľa, tak tiež doťahuje poznámku a zľavu.

Hore


PREDAJ NOVÝCH VOZIDIEL

Opravená tlač storna – príjemka. Opravený dátum storna.
obrázok 12

Hore


PLÁNOVAČ SERVISNÝCH ZÁKAZIEK

Poznámka z plánovača sa prenáša do poznámky v zákazkazke.

Ak mechanik ukončí prácu skôr (a udalosť je teda priradená ku zákazke a uzatvretá), je možné zadať to do plánovača a mechanikovi môže byť priradená nová práca.

Popis prác v plánovači je predĺžený na 60 znakov, aby mal rovnakú dĺžku ako popis v zákazke.

Zmeny v Nastavení plánovača:

- hodina začiatku a konca pracovnej doby sa nastavuje na polhodiny (predtým hodiny)
- pribudlo nastavenie pre otvorenie prehľadu
- pracovné zadanie („Mechanici“ alebo „Všetci“)
- odbornosť (zo zoznamu)
obrázok 13

Prehľad – podrobné zobrazenie
V popise zákazníka(„Z“) je uvedený názov organizácie aj priezvisko (skrátené). Ostatné popisy sú tiež skrátené. obrázok 14

Hore