1. ÚVOD

Program technická literatúra je určený pre poskytnutie odbornej pomoci. Mechanici si tu môžu nájsť informácie k montáži, demontáži a oprave potrebných dielov. Ovládanie aplikácie je prispôsobené na dotykový displej.

Hore


2. SPUSTENIE A POPIS APLIKÁCIE

Aplikáciu technická literatúra spustíte priamo zo vstupnej obrazovky Infosystému tlačítkom Technická literatúra. Následne sa otvorí ďalšie okno, v ktorej si môžete vybrať aplikáciu Technická literatúra alebo tiež aplikáciu Servis normočasy.
obrázok 1

Kliknutím na Technickú literatúru sa zobrazí nová obrazovka zo zoznamu modelov vozidiel, pre ktoré je v systéme dostupná technická literatúra.
obrázok 2

Kliknutím na horný zelený pruh sa môžete vrátiť na predchádzajúcu stránku. Kliknutím na požadovaný model zobrazíte ďalšiu stránku zo zoznamu dílerských zošitov s popisom rôznych častí vozidla. Zoznam môžete posunúť nahor alebo nadol pomocou tlačítiek Nahoru a Dolu.
obrázok 3

Kliknutím na horný zelený pruh sa vrátite na predchádzajúcu stránku zo zoznamu modelov vozidiel, pre ktoré je v systéme dostupná technická literatúra. Kliknutím na požadovanú položku zoznamu sa dostanete k ďalšej strane s obsahom dílerských zošitov.
obrázok 4

V ľavom hornom rohu je lišta pre uľahčenie práce zo stránkou.
obrázok 5

Popis tlačítiek:
- presun na prvú stránku
- presun na predchádzajúcu stránku
- presun na nasledujúcu stránku
- presun na poslednú stranu
- zmenšiť náhľad na stránku
- zmenšiť alebo zväčšiť náhľad na stránku
- zväčšiť náhľad na stránku
-tlač

Pod lištou s tlačítkami sa v ľavej časti nachádza obsah.

V hornej časti zobrazenia obsahu sú umiestnené obrázky na jednotlivé listy obsahu.
- odkazy na prvú a druhú stranu dielenskej príručky ( popis čo dílerská príručka obsahujú)
- odkazy na jednotlivé listy obsahu dielenskej príručky
- Odkazy na jednotlivé strany dielenskej príručky

Tlačítka nahor a Dolu slúžia slúžia pre posúvanie položiek obsahu.
Pri spustení dielenskej príručky sú v strednej časti obrazovky údaje o vybranej príručke.
obrázok 6

Vyhľadávanie informácií v príručke
Vyhľadávanie informácií v elektronickej príručke je prakticky rovnaké ako pri vyhľadávaní v tlačenej príručke. Po zobrazení vybranej dielenskej príručky vyhľadajte v obsahu požadovanú informáciu s číslom strany, na ktorej sa požadovaná informácia nachádza. V ľavej časti potom kliknite na požadované číslo strany. následne dôjde k zobrazeniu strany s požadovanou informáciou.

Hore