Z nášho CURRICULUM VITAE

V septembri roku 1991 bola v Zlíne založená prvá spoločnosť s názvom CLIENT. Špecializovala sa na výpočtovú techniku a vývoj aplikačných softvérových systémov pre automobilový priemysel. Naše služby sme ponúkali obchodným zastúpeniam výrobcov rôznych značiek automobilov, pričom najväčší záujem prejavili obchodné značky ŠKODA a VW. Pôsobili sme v regióne Moravy a Čiech.

Na Slovensku sme zahájili činnosť v roku 1994. Považujeme sa za československú spoločnosť, preto sme zvolili názov CLIENT Zlín, s.r.o.. Dlhodobo dodávame softvérové riešenia pre obchodné zastúpenia značiek SEAT, ŠKODA a FIAT. Okrem dealerských systémov sme vyvinuli tiež sériu importérskych systémov, napríklad automatický systém vyskladnenia centrálneho skladu náhradných dielov alebo centrálny systém zberu a distribúcie dát - data warehouse.

Naše projekty a pracovné aktivity presahujú oblasť autopriemyslu. Sme tvorcami taktiež výrobno - obchodných systémov. Od roku 2007 vyvíjame a administrujeme špeciálny prevádzkový systém pre očné optiky CLIENT Optosystém.

Súčasťou každodennej práce našich špecialistov sú aj dodávky počítačových zostáv, sieťových komponentov, serverov, či inštalácie operačných systémov, nastavenia komunikácií a neodmysliteľne správa sietí. Za zmienku stojí vybudovanie IT infraštruktúry školiaceho strediska ŠKODA, SEAT spojeného s hotelovou časťou v priestoroch spoločnosti MOTOJAS Nitra. Jedná sa o komplex 6 učební - každá s kapacitou 35 osôb, vyučovaciu plochu s automobilmi, prednáškovú sálu pre 100 osôb, 70 hotelových izieb a apartmány, recepciu, reštauráciu a bowling.

Poskytujeme taktiež personálne a vzdelávacie služby. Oblasť ľudských zdrojov vnímajú odborníci našej spoločnosti ako mimoriadne živý, dynamický priestor pre realizáciu zaujímavých projektov.

Trendy našej spoločnosti

Trvale sa koncentrujeme na zvládnutie a implementáciu najlepších cenovo dostupných informačných technológií. Zabezpečujeme čo najefektívnejšie využitie nami vyvinutých aplikačných softvérových systémov v každodennej práci našich klientov.

Usilujeme sa maximálne vychádzať v ústrety klientom, ktorí za svoju kľúčovú konkurenčnú výhodu považujú technickú, technologickú a znalostnú vyspelosť.

Okrem pokroku vo vede a technike chceme prispievať aj k osobnému rozvoju účastníkov našich vzdelávacích programov či zveľaďovaniu ľudského potenciálu firiem, ktorým poskytujeme personálne služby a poradenstvo. Nositeľmi pokroku sú správni ľudia na správnych miestach.

Na stránkach www.clientzlin.sk môžete získať prehľad o našich schopnostiach, technickej a odbornej vyspelosti. Prezentujeme tu výhradne produkty našej československej spoločnosti.

Ako majiteľ spoločnosti CLIENT Zlín Vám ďakujem za návštevu našej internetovej stránky.

seat skoda fiat vw subaru kia mercedes alfaromeo ford nissan suzuki